"Det är ovanligt med en sådan tydlig nedgång i antal nystartade företag", säger Assisteras vd Thomas Goréus.
"Det är ovanligt med en sådan tydlig nedgång i antal nystartade företag", säger Assisteras vd Thomas Goréus.
Under förra året startades det 609 nya företag inom kategorin datakonsulter under perioden 1 januari till 30 juni. I år har antalet minskat dramatiskt, till 423.

Det är 30,5 procent färre än motsvarande period ifjol. Det visar statistik som konsultmäklaren Assistera tagit fram med hjälp av kreditföretaget UC och Bolagsverket.

– Det är ovanligt med en sådan tydlig nedgång i antal nystartade företag inom it-sektorn. Anledningen är minskad riskbenägenhet hos potentiella entreprenörer samtidigt som konsulthusen varit framgångsrika i att behålla sina konsulter, säger Thomas Goréus, vd för Assistera.

Tittar man geografiskt så framgår det att den största antalsmässiga minskningen sker i Stockholm. Endast 180 nystartade konsultbolag drog igång i Stockholms län under första halvåret, att jämföra med fjolårets siffra, som var 284. Det är en nedgång med 27,9 procent.

– Marknadsläget för it-sektorn är överlag god och för Stockholm är konjunkturen urstark. Men för närvarande håller konsulthusen dock väldigt hårt i sina konsulter. Vår uppfattning är att vissa avvaktar med att starta på grund av osäkerheten som råder på flera håll ute i världen. Vissa väntar helt enkelt med att starta eget till dess att konjunkturläget klarnar, konstaterar Thomas Goréus.