Förra året vid den här tidpunkten låg andelen sjukanmälningarna på 3,6 procent – den högsta sedan april samma år. I år klättrar den ytterligare och landar på 3,9 procent för vecka 36.

Det kan jämföras med mitten av februari då 5,2 procent av de anställda hemma på grund av sjukdom.

Den absolut vanligaste orsaken är förkylning. 38 procent av de som var för sjuka för att jobba stannade hemma på grund av det. Näst vanligaste orsaken var vård av barn, det höll en av fyra svenskar hemma.

Överlag har sjukanmälningstalet i år legat kontant högre än de senaste två åren, med undantag för tre veckor under 2012.

Uppgifterna baserar sig på statistik från 156 000 anställda som Previa sammanställt.