58 procent av de tillfrågade i hälsoföretaget Previas undersökning uppger att de stressar på jobbet. Andelen som upplever en hög stressnivå är också hög – närmare tre av tio av de anställda säger att de lider av detta.

Fyra av tio uppger också att jobbet ofta orsakar stressymptom och lika många upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter.

Mest stressade tycks kvinnor mellan 36 och 50 år vara. 64 procent av dem säger att de känner sig stressade, vilket kan jämföras med 6 procent i samma grupp som aldrig upplever stress på arbetet.

Statistiken baserar sig på en undersökning som Previa gjort på uppdrag av arbetsgivare för att kartlägga hälsan bland 50 000 anställda runtom i landet mellan 2009 och 2011.