Det är karriärsajten Shortcut som listar åtta frågor som är bra att få svar på under anställningsintervjun – och vilka svar som kan vara ett negativt tecken.

1. ”Hur länge har tjänsten varit utlyst?”
Oönskat svar: ”En längre tid.” En bra arbetsgivare ser till att ha en ersättare färdig innan de säger upp en person eller märker att någon är på väg bort.

2. ”Hur mäter ni er framgång på marknaden?”
Oönskat svar: Om det svar du får baserar sig på oklara antaganden är chansen stor att intervjuaren sitter och hittar på.

3. ”Var vill ni i framtiden?”
Oönskat svar: Ospecifika generaliseras som avslutas med andemeningen ”vi fixar inte något som är trasigt”. Du vill hellre till ett företag som tänker ”vi vill förbättra oss innan någon annan hinner före”.

4. ”Hur ser ni på marknadsföring över internet och sökordsoptimering?”
Oönskat svar: Företaget visar ointresse eller förstår det helt enkelt inte. Det kan vara tecken på att de inte förstått att internet helt enkelt är framtiden.

5. ”Vilka är era främsta konkurrenter?”
Oönskat svar: ”Vi har inga konkurrenter”. Det är ju något som alla har. Tror företaget inte det, saknas tillräcklig självinsikt.

6. ”Hur har den här tjänsten utvecklats under de senaste åren?”
Oönskat svar: "Det har den inte." Du vill ju ha ett jobb där du kan växa och få nya arbetsuppgifter.

8. ”Är du nöjd företaget idag?”
Oönskat svar: Om intervjuaren verkar allt för förnöjd kan det vara ett dåligt tecken. Du vill ju jobba med kollegor och chefer som verkligen vill förbättra företagets position på marknaden.