Samtidigt som ett av fem företag vill expandera sin personalstyra uppger 28 procent av tjänstemännen att de planerar att aktivt söka nytt jobb. Det visar Poolias Kompetensindikator 2012.

Närmare hälften av de företag som behöver mer personal anser att utbudet på tjänstemän med rätt profil är relativt dåligt. Det är framförallt ingenjörer som arbetsgivarna är på jakt efter.

Men också tjänstemännen själva tycker att utbudet på lediga tjänster inte är så bra. En av tre uppger att de tillgängliga jobben inte passar in på deras kompetens.

11 procent av de tillfrågade företagen tror att de kommer minska sin personalstyrka framöver.

Sammanlagt har 500 telefonintervjuer genomförts med hr-chefer på medelstora och stora företag och 1056 webbintervjuer med tjänstemän mellan 25 och 60 år genomförts.