Det är Universum som rankar världens mest attraktiva arbetsgivare bland ingenjörsstuderande i tolv olika länder. 

Google behåller sin förstaplats, i likhet med de andra företagen i topp fem.

Ikea däremot sjunker till plats 35 från fjolårets 33:e placering. Samtidigt har Volvo Cars letat sig in på listan och hamnar som 43:e företag på listan.

Efter det gånga årets omorganiseringar sjunker HP från en 12:e till en 20:e plats. Även Nokia sjunker rejält - från plats 25 till 47.

Här är topp 20 (fjolårets placering)
1. Google (1)
2. IBM (2)
3. Microsoft (3)
4. BMW (4)
5. Intel (5)
6. General Electric (8)
7. Siemens (9)
8. Apple (7)
9. Sony (6)
10. Procter & Gamble (10)
11. Shell (16)
12. Volkswagen (14)
13. Johnson & Johnson (11)
14. The Coca-Cola Company (15)
15. General Motors (20)
16. Esso/ExxonMobil (19)
17. Ford Motor Company (19)
18. Toyota (18)
19. McKinsey & Company (23)
20. HP (12)