8,6 miljarder kronor eller 18 500 heltidstjänster. Så mycket tid skulle företagen runtom i landet kunna frigöra om de lät sin personal ägna sig åt sina arbetsuppgifter och inte lägga den tid som idag går åt för att lösa it-relaterade problem på arbetsplatsen. Det visar en ny undersökning från Unionen.

En av tre tjänstemän uppger att de känner sig begränsade i sitt arbete på grund av it-systemen. Drygt hälften av de tillfrågade anser att it-systemen ”styr utförandet av arbetsuppgifterna på ett onödigt sätt”, medan två tredjedelar säger att de inte kan påverka nya arbetsrutiner i samband med införandet av nya it-system.

”För att it-system ska ge de goda effekter som man räknar med måste arbetsgivarna lyssna på användarna. Medarbetarna behöver i större utsträckning än idag vara med vid införande och uppföljning. Det behövs dessutom återkommande och individuellt anpassad kompetensutveckling, så att de som använder it-systemen kan göra det på ett effektivt och säkert sätt”, säger Peter Hellberg, vice ordförande Unionen, i en kommentar till rapporten.

Undersökningen som går under namnet "Tjänstemännens IT-miljö 2012 — ett steg fram och två steg tillbaka” omfattar 2282 tjänstemän i privat sektor.