<p>Enligt Farida Rasulzada, doktor i psykologi och forskare i kreativitet och l&ouml;nsamhet i f&ouml;retagsv&auml;rlden vid Lunds universitet m&aring;ste framtidens chefer t&aring;la att bli ifr&aring;gasatta och kritiserade.</p>

Enligt Farida Rasulzada, doktor i psykologi och forskare i kreativitet och lönsamhet i företagsvärlden vid Lunds universitet måste framtidens chefer tåla att bli ifrågasatta och kritiserade.

Tuff lista. Micael Holmstr&ouml;m p&aring; Academic Work har st&auml;llt samman den nya tidens krav p&aring; f&ouml;retagen.<br />
Tuff lista. Micael Holmström på Academic Work har ställt samman den nya tidens krav på företagen.
För varje ny generation förs en diskussion kring hur de är och hur de kommer att bete sig när de kommer ut i arbetslivet. 90-talisterna är inget undantag. Med tanke på de ord som används för att beskriva dem – individualister, bekräftelsebehövande och digitala infödingar – är det tydligt att det här är en generation som vågar ställa krav och sticka ut.

– 90-talister vill ofta komma in och prestera direkt. De kräver också tydlighet i vad de kan förvänta sig av arbetsgivaren, vilka karriärvägar som finns och hur utvecklingsmöjligheterna ser ut. De är inte redo att jobba i tre fyra år för att sedan se vad som händer, säger Jan Sundberg, rekryteringsansvarig på Logica.

Samtidigt tillför den här generationen mycket positiv energi, de vill ta tag i saker och arbeta. Däremot har de inte lika lätt för att exempelvis analysera, de fördjupar sig inte på samma sätt, enligt Jan Sundberg. Det stora bekräftelsebehovet ställer ett annat krav på ledarskap. De vill ha feedback, höra när det går bra, men kan också ta till sig negativ kritik.

För dem som är födda på 90-talet är även tillit ett nyckelord. De förväntar sig en arbetsplats med öppet klimat, där man får lära sig av sina misstag och där det är helt i sin ordning att begå dem, förklarar Farida Rasulzada, doktor i psykologi och forskare i kreativitet och lönsamhet i företagsvärlden vid Lunds universitet.

– Att skapa en sådan arbetsplats ställer höga krav på organisationerna. De måste vara anpassningsbara och inte hänga upp sig på gamla system, utan i stället våga ifrågasätta sådant som alltid gjorts på ett visst sätt internt. Det kräver helt enkelt en arbetsplats som är modig, säger hon.

De förändrade kraven på landets chefer tar sig uttryck på flera sätt. Att tåla att bli ifrågasatt och kritiserad är A och O. Att kunna delegera ansvar är väldigt viktigt, det är just så de anställda utvecklas, påpekar Farida Rasulzada.

– Som chef behöver du kunna förena de individuella målen med företagets mål. Se vad som motiverar individen, hur det passar in i organisationen och sedan sätta personen på rätt plats. Det kräver ett mer personligt ledarskap. Du måste släppa på kontrollen, vara mer närvarande och engagerad, uppmanar hon.

Enligt Micael Holmström, affärsområdetschef IT på Academic Work, förändras sättet att kommunicera inom organisationerna radikalt i och med 90-talisternas intåg.

Mejlen ersätts av olika typer av meddelande-tjänster, medan den interna kommunikationen flyttar utan från intranätet till grupper inom sociala medier, som Facebook och olika bloggar.

– I framtiden får vi se en privatare och ärligare kommunikation. Det blir mindre klassiska mejl från ledningen och mer bloggar. Den här generationen är ganska ointresserad av ”tvättad” företagskommunikation.