Under det första halvåret ökade antalet nyregistrerade enskilda firmor med 22,6 procent till 978 stycken jämfört med samma period 2011. Samtidigt sjunker egenföretagandet i samtliga åldergrupper med 14,5 procent i snitt.

Männen dominerar bland nyföretagarna över 65 år – sju av tio är just män. Mest jämställd var företagandet i Kronoberg, där var 46,2 procent kvinnor, medan Jämtland hade en andel på 7,7 procent.

Flest nya företag startades inom teknisk konsultverksamhet, medan uthyrning intog andra platsen. Datatjänster föll en placering till en tiondeplats bland de mest populära tjänsterna.

Här startas flest företag bland seniorer 2012 (2011)
1. Teknisk konsultverksamhet (1)
2. Uthyrning (6)
3. Konsultverksamhet avseende företags organisation (2)
4. Byggverksamhet (snickeri, måleri, markarbeten och elinstallationer) (3)
5. Litterärt och konstnärligt skapande (7)
6. Parti- och butikshandel (5)
7. Redovisning och bokföring (4)
8. Fastighetstjänster och lokalvård (8)
9. Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (9)
10. Datatjänster (9)