– Det är utvecklingen på marknaden där vi ser att it och teknik allt mer går ihop och det vill vi spegla. Det är många som pluggar på exempelvis KTH eller Chalmers som kanske går elektro och samtidigt läser Java-programmering, eller så går man en datavetenskaplig utbildning och läser C-programmering och lågnivåspråk där man är väldigt nära tekniken. Med det här nya bolaget kan vi på ett bättre sätt kan ta tillvara deras intressen. De behöver inte välja it eller teknik hos oss nu.

Vad blir skillnaden för konsulterna?
– Vi kommer att satsa mycket mer på kompetensutveckling och likna ett traditionellt konsultbolag mer, med vidareutbildning och konsultchefer som verkligen jobbar med att utveckla konsulterna. Karriärutvecklingsmöjligheterna ökar. I och med sammanslagningen blir vi ett bolag som omsätter en halv miljard så nu är vi så stora att vi kan få tillräckligt med synergieffekter för att verkligen kunna göra något av det här.

Hur märker kunderna skillnaden?

– Kan vi locka fler och bättre konsulter till oss får kunderna i slutänden en bättre leverans. Sedan ska man heller inte underskatta tydligheten som blir nu, att Academic Work Technology är ett it- och teknikbolag och inget annat. Samtidigt ändrar vi inte vår inriktning som ett företag med konsulter som är nya i yrkeslivet. Vi är ingen långsiktig arbetsgivare som delar ut guldklockor utan hos oss jobbar man i början av sin karriär. När våra konsulter sedan går vidare hoppas vi att den som jobbat hos oss kommer tillbaka som beställare så småningom när han eller hon har blivit chef.

Ni profilerar er med lägre priser men ska samtidigt gå mer mot att jobba som ett traditionellt konsultbolag. Hur får ni lönsamhet i det?
– I vår affärsmodell ligger att vi inte har något historiskt arv. Vi har till exempel inte tagit över personal i outsourcingaffärer så att vi är fast med gammal kompetens och vi har inte kostnadsstrukturer med en massa chefer. Vi har en vanlig resurskonsultaffär som är effektiv och lönsam, och vi har en aktiv säljkår som nu kan vara ännu tydligare mot it- och teknikkunder.

Sammanslagningen sker från och med i dag den 1 oktober.