It-anställda med akademisk utbildning dominerar fortfarande it-arbetsmarknaden, men på senare år har antalet kandidater med kvalificerad yrkesutbildning, KY, blivit allt fler.

– Bland de mer juniora kandidaterna har det blivit vanligare med yrkesutbildningar, medan de seniora vanligtvis är akademiker. Yrkesutbildningarna har ökat de senaste åren och är en direkt spegling av att det är brist på systemutvecklare, säger Jessica Bergström, rekryteringskonsult på IDG Rekrytering.

Eftersom en organisation behöver olika typer av människor för att fungera bra är det en fördel med bredd bland de anställdas utbildningar. När Sigma anställer utvecklare är det huvudsakligen personer med universitets- eller högskoleutbildning, inom exempelvis systemvetenskap, datavetenskap eller informationsteknik. Men de har även öppnat för KY-utbildade, enligt Malin Berg-Kierdorf, rekryteringsansvarig Sigma region Väst.

– Förutsatt att det är bra personer, händer det att vi tar in personer med KY-utbildning. Visst kan det vara en chansning, eftersom de med akademisk bakgrund brukar vara mer vana vid problemlösning och vid att lägga upp projekt. KY-utbildade kan passa bra inom vissa teknikområden, som Dotnet.