För sex månader sedan trodde 17 procent av konsulterna att efterfrågan på konsulttjänster skulle minska under 2012. Andelen som ser ett minskat behov på marknaden har idag vuxit till 35 procent. Det visar en undersökning som konsultmäklaren Assistera gjort bland 464 egenkonsulter.

Varannan konsult tror på en oförändrad efterfrågan, medan 14 procent är optimistiska och spår en växande marknad. Ett halvår tidigare trodde 26 procent på ett ökat behov.

En av fyra säger sig vara mer optimistiska inför sin yrkesmässiga situation idag än för ett år sedan, mot 46 procent sex månader tidigare.

Samtidigt säger 35 procent av de tillfrågade ser optimistiskt på konsultmarknaden om 12 månader, medan två av tio är pessimistiska.

Undersökningen genomfördes av Easyresearch på uppdrag av Assistera i september i år. Egenkonsulterna, som erbjuder it- och ingenjörstjänster, ingår i konsultmäklarens egna nätverk.