Av sammanlagt 3605 svarande i arbetslivspanelen Manpower Work Lifes senaste undersökning uppger tre fjärdedelar (2 197 personer) att de har eller kanske har en it-policy. Bland de som hade eller trodde sig ha en it-policy uppgav 42 procent att de inte alltid följde den.

De främsta orsakera till att policyn inte följs är att de anställda anser den vara omodern (29 procent), att de inte vet vad som står i den (28 procent), men också att de inte kunde sköta sitt jo om de följde it-policyn (26 procent).

Hur väl man följer it-policyn beror också på åldern. Bland 80-talisterna bryter varannan anställd mot it-policyn mot tre av tio 50-talister.