Om du väljer att stressa mindre på arbetet sjunker sannolikheten för hjärtinfarkt med upp till 30 procent. Det visar en europeisk studie som Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet gjort.

– Studien visar ett tydligt samband mellan stress på arbetet och ökad risk för hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd som är de mest "objektiva" manifestationerna av kranskärlssjukdom, säger Töres Theorell, professor vid Stressforskningsinstitutet, i en kommentar till rapporten.

Undersökningen bygger på data från 13 studier i flera europeiska länder och omfattar 197 000 personer. Nyligen publicerades studien i den medicinska tidsskriften The Lancet.