Chefernas förmåga att lyssna är konjunkturberoende. Det fastslår Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet i en färsk studie.

– När den ekonomiska omgivningen blir hotfull tycker kanske många chefer att de inte har tid eller råd att lyssna och ta hänsyn till de anställda. Men i själva verket borde det ju vara tvärt om. I ett sådant läge kan de anställda ha värdefulla synpunkter som gör att man kommer vidare, säger professor Töres Theorell, huvudförfattare till publikationen ”Non-Listening and Self Centered Leadership” som baserar sig på studien.

Ju lägre statusyrken medarbetarna har, desto sämre är cheferna på att lyssna i motiga tider. En anledning till det kan vara att chefer som är högre upp också har medarbetare som är högutbildade, konstaterar Töres Thorell.

Utöver de icke-lyssnande cheferna så finns de självcentrerade cheferna. De definieras av att vara icke-sociala, icke-deltagande och enstöringar. Men den här typen av ledarskap är inte vanligare bland lågstatusjobb och är inte heller kopplat till konjunkturen.

Båda chefstyperna innebär ett hot för de anställdas hälsa. Framförallt riskerar de att drabbas av depressionssymptom inom en tvåårsperiod.