FRÅGA:

Jag tänker utbilda mig som webbutvecklare (120 högskolepoäng, Mittuniversitet). Jag vill gärna veta hur mycket i lön kan jag få efter utbildningen? Jag är 45 år, kvinna, jobbar i dag som pedagog och har lön på 25 700 kronor.

SVAR:
Lönen i dagsläget skiljer sig lite beroende om man arbetar i den privata, statliga eller kommunala sektorn.

Lönespannet för systemvetare med examensår 2007-2011 i privat sektor  ligger på mellan 26.000 kr/månad och 40.000 kr/månad, enligt lönestatistiken från 2011. Snittlönen ligger på 32.600 kr/månad. I statlig sektor är samma lönespann 24.900 kr/månad-36.450 kr/månad och snittet ligger strax över 30.000 kr/månad.

Juseks rekommendation när det gäller löner för nyutexaminerade systemvetare år 2012 är 28.000 kr/månad i privata näringslivet och kommun och landsting,  samt 27.000 inom den statliga sektorn.

Enligt Juseks årliga arbetsmarknadsundersökning arbetar nio av tio systemvetare inom privat sektor och löneläget och löneutvecklingen är också bättre för de privatanställda. I privat sektor är lönespridningen också större. 

Det är lite svårt att göra några antaganden om löneläget när du tagit examen, men dagens siffror kan  tjäna som en utgångspunkt.


Ingrid Krogius är ombudsman på Jusek och arbetar med lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon har även erfarenhet av arbete med lönediskriminering.