Tänk till. "Upprätta gärna ett tremånaderskontrakt med dig själv när du börjar ett nytt jobb. Kolla sedan efter tre månader om ditt marknadsvärde har ökat och om det är idé att vara kvar", säger Jan Blomström.
 Tänk till. "Upprätta gärna ett tremånaderskontrakt med dig själv när du börjar ett nytt jobb. Kolla sedan efter tre månader om ditt marknadsvärde har ökat och om det är idé att vara kvar", säger Jan Blomström.
 – Framför allt handlar det om att man är två om saken. Både chef och medarbetare är delaktiga och jobbar tillsammans. Det är inte längre en chef som bestämmer och så utför man det.

 – Idag är det lika mycket upp till medarbetaren att ta ansvar och se till att få det ledarskap han eller hon behöver för att kunna utföra det man ska. Främst är det den yngre generationen som ställer krav på ledarskapet och de blir ju fler och fler på arbetsmarknaden.

Varför sker den här förändringen nu?
– En faktor är att lärarna i skolan går mot att vara mer mentorer, men också på att samhällskulturen ändrar sig. Alla som vill vara lucia får vara det, och de som är unga idag har fått höra av sina föräldrar att allt är möjligt. Det sätter sin prägel och gör att alla känner att de har mycket att komma med.

Vad krävs som medabetare för att hänga med i det här?
– Man ska se till att man är på en arbetsplats där man får utvecklas. Upprätta gärna ett tremånaderskontrakt med dig själv när du börjar ett nytt jobb. Kolla efter tre månader om ditt marknadsvärde har ökat och om det är idé att vara kvar ytterligare tre månader. Annars bör man leta efter ett nytt jobb.

Har du fler tips?
– Se till att var på en arbetsplats med en bra ledning. Idag ser man tydligt att allt fler inte bara söker sig till vissa arbetsuppgifter utan också till ett ledarskap när de söker jobb. Det är viktigt är att vara i en miljö och en kultur där man får utvecklas och lyckas.

 – Får man inte det kan man försöka att aktivt påverka det men man kommer aldrig längre än till sin närmaste chef. Lyckas man inte är det bättre att söka sig därifrån direkt i stället för att stanna kvar och bli bitter och tillplattad.

Hur står sig it-branschen i det här sammanhanget?
– It-branschen är bra på målstyrning och det finns också många unga som är vana att jobba på det sättet, och dessutom tål de flesta cheferna att bli ifrågasatta.

Är den "moderna arbetsplatsen" alltid bättre?
– Ja, eftersom det betyder att man jobbar på ett sätt som passar de som jobbar där just nu när yngre generationer tar över.