Java

Mer än varannan student lockas av att lära sig Java, men bara 34 procent av företagen som säger sig behöva Java-utvecklare. Däremot behöver branschen fler utvecklare än de som utexamineras de närmaste åren.

C#

Efterfrågan på C# är större än utbudet. 34 procent bland företagen har stort rekryteringsbehov på området, vilket kan jämföras med de 26 procent av studenterna som är intresserade av att läsa det.

Javascript

14 procent av de som studerar it i dag lockas av Javascript. Samtidigt har mer än vart fjärde it-företag planer på att anställa på området.

PHP

Skriptspråket PHP tilltalar två av tio it-studenter. Andelen företag som tror sig behöva mer kompetens på området det närmaste året är 9 procent.