Projektledare

54 procent av it-studenterna lockas av att bli projektledare. Andelen företag som har stort behov av dem är däremot inte lika stort (36 procent).

Säljare/marknadsförare

28 procent av företagen kommer att jaga it-säljare och marknadsförare det närmaste året. Samtidigt är endast en av tio studenter intresserade av att jobba som det.

Testare

Närmare en av fyra it-studenter skulle gärna arbeta med testning. Bland IT & Telekomföretagens medlemmar är det endast en av tio som rekrytera fler testare.

Hårdvaru-/elektronikutvecklare

Även här finns det ett glapp. 18 procent av studenterna vill jobba som hårdvaruutvecklare, medan andelen företag som planerar att rekrytera är 3 procent.