På tre år har andelen som jobbar hemifrån någon dag då och då ökat från 17 till 26 procent. Samtidigt ligger andelen som regelbundet stanna hemma och jobbar istället för att åka till arbetsplatsen i stort sett stilla. Endast 4 procent (en procent mer än 2009) arbeta hemifrån regelbundet tack vare internet. Det framgår av undersökningen Svenskarna och internet 2012.

I genomsnitt uppger 69 procent av svenskarna att internet har en stor betydelse såväl i det privata livet som på jobbet. Däremot skiljer det sig synen på internet i arbetet åt beroende på vilken yrkesgrupp man tillhör.

Internet spelar högre roll för tjänstemännen och ju högre upp i hierarkin man kommer desto mer betydelse får det. 91 procent av tjänstemännen i arbetsledande positioner uppger att internet är viktigt eller mycket viktigt i arbetet.

Även om man ser till internets inverkan på det yrkesmässiga nätverkandet, ger tjänstemännen det större betydelse än arbetarna. 52 procent av tjänstemännen säger att internet lett till ökade kontakter i yrkelivet, mot 26 procent av arbetarna och 65 procent av tjänstemännen i arbetsledande befattningar.