83 procent av ingenjörerna anser att en fast anställning är ”mycket viktigt” för att ett företag ska ses som attraktivt. Något fler kvinnor än män anser det, 89 mot 80 procent. Det framgår av Ingenjörsbarometern 2012.
 
Tre av fyra lockas av flexibla arbetstider. Även detta prioriteras något högre av kvinnorna (83 procent).

Varannan ingenjör tycker att konkurrenskraftig lön är mycket viktigt när de ska välja vilket företag de vill jobba för. Däremot sätter endast 5 procent provision eller bonus högts upp på önskelistan.

Absoluta måsten hos en attraktiv arbetsgivare* (**)
1. Fast anställning: 83 procent (15)
2. Flexibla arbetstider: 75 procent (23)
3. Konkurrenskraftig lön: 49 procent (48)
4. Kollektivavtal: 43 procent (37)
5. Möjlighet att distansarbeta: 32 procent (38)
6. Övertidsersättning: 27 procent (34)
7. Extra semesterdagar: 23 procent (50 procent)
8. Löneutfyllnad vid föräldraledighet: 19 procent (42)
9. Provision eller bonus: 5 procent (24)

*Andelen ingenjörer som tycker faktorn är ”mycket viktigt”.
** Andelen ingenjörer som tycker faktorn är ”ganska viktigt”.