Sammanlagt sökte 11 960 tjänstemän stöd hos Trygghetsrådet, TRR, under årets nio första månader i samband med att de blivit uppsagda.

TRR har aktivt stöttat merparten av dem, 10 500 tjänstemän, vilket gett ett gott resultat. 79 procent har fått en ny anställning, 7 procent har startat eget företag och 5 procent har påbörjat längre studier. Samtidigt har tiden för att hitta ett nytt jobb förlängts något, från sex till sju månader i snitt.

70 procent av de som fått ett jobb har en fast anställning, vilket är högre än under 2011 då 66 procent fick en tillsvidareanställning. Det är även fler som lyckats förhandla sig till än bättre lön än på sin förra arbetsplats i år jämfört med förra året – 31 procent mot tidigare 29 procent.

Under hösten har framtidsutsikterna däremot börjat se något dystrare ut. I september sökte 1529 tjänstemän stöd, jämfört med 945 samma månad 2011. Det i kombination med att fler varsel och uppsägningar väntar under hösten har gjort att TRR sänkt sin prognos för hur många uppsagda tjänstemän som kommer få nya jobb i år, från 16100 till 15210.