För att få jobb som nyutexaminerad inom it gäller det att ha social kompetens. Det anser 49 procent av de 249 företag som ingår i IT- & Telekomföretagens undersökning ”It-talang”.

Även ansvar anses vara en avgörande egenskap, liksom förmågan att vara självgående.

Endast en av tio it-arbetsgivare tycker det är viktigt att visa framåtanda vid intervjun.

Viktigaste egenskaperna enligt it-arbetsgivarna*
1. Social kompetens: 49 procent
2. Ansvarsförmåga: 43 procent
3. Självgående: 38 procent
4. Utvecklingspotential: 36 procent
5. Drivande: 29 procent
6. Analytisk förmåga: 20 procent
7. Flexibilitet: 18 procent
8. Målfokuserad: 14 procent
9. Kreativitet: 14 procent
10. Visar framåtanda vid intervjun: 10 procent
11. Uthållighet: 3 procent

* Frågan som ställdes var: "utöver kompetens i sitt område, vilka personliga egenskaper är viktigast att nyutexaminerade it-akademiker har när de söker jobb hos er?"