FRÅGA:

Hej!

Jag har jobbat 4 år på ett mindre konsultbolag efter att jag tagit civilekonomexamen. Jag jobbar med projektledning, implementation och analyser inom affärssystemet Agresso och har väldigt bred och djup kunskap inom systemet. Dessutom driver jag implementations- och verksamhetsanalys projekt hos stora kunder, vilket går väldigt bra varje gång.

Jag kan även göra anpassningar med SQL vilket tillför en mer teknisk kompetens. Sett till mina personliga egenskaper är jag självgående och driftig och vet att jag är en viktig resurs hos min arbetsgivare.

Jag är 32 år och vet att jag ligger åtminstone 3000 kr under mina manliga kollegor som gör samma saker som jag och endast varit max ett par år längre än jag på bolaget.

Hur kan jag lyfta fram detta vid lönesamtal att jag vet om skillnaden och argumentera för att det är fel, utan att köra "min-kollega-får-mer-än-mej"-grejen? Idag har jag ca 38000 i månaden.

 
SVAR:

Hej!

Lönen bör bestämmas av de lönekriterier eller löneprinciper som gäller på din arbetsplats. Sådana kriterier är viktiga för både dig och din chef inför ett lönesamtal.

De flesta lönepolicys och brukar innehålla bestämmelser om att lönen inte ska påverkas av kön eller andra diskrimineringsgrunder. Det första du bör göra är att ta reda på vad som står i bolagets lönekriterier.

Diskriminering på grund av kön förbjuds i Diskrimineringslagen, som har till ändamål att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön m.m.

En arbetsgivare får inte behandla en arbetstagare sämre vid lönesättning än han behandlar, har behandlat eller – rent hypotetiskt – skulle ha behandlat en annan arbetstagare i en jämförbar situation om missgynnandet har samband med bl a kön.
 
Nyckelorden här är missgynnande, jämförbar situation och samband. Att konstatera ett missgynnande är enkelt, det innebär att man blir sämre behandlad på något sätt. Med jämförbar situation för anställda avses att man har likvärdiga arbetsuppgifter, likvärdiga formella meriter och likvärdig erfarenhet.

En ytterligare förutsättning är att det finns ett samband mellan kön och missgynnande och då räcker det att könstillhörigheten är en av orsakerna till den sämre lönen. 

Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal med Almega IT & Telekomföretagen framgår det även av kollektivavtalet om lönebildning att lönesättningen inte får vara diskriminerande och att osakliga löneskillnader ska elimineras.

Ingrid Krogius är ombudsman på Jusek och arbetar med lönerådgivning, lönebildning och löneförhandling. Hon har även erfarenhet av arbete med lönediskriminering.