Att kunna styra sin verksamhet utifrån relevant information blir allt viktigare för företagen. Samtidigt ökar behovet av verktyg för att samla in och analysera data i takt med att informationsflödet tilltar. Det har gett beslutsstöd, även kallat BI, business intelligence, en rejäl skjuts.

Även om beslutsstöd är under tillväxt är det tydligt att det håller på att förändras.

De större konsultbolagen jagar inte alls BI-konsulter på samma sätt längre. Efterfrågan bland de mer nischade konsultbolagen är dock fortfarande stark, konstaterar Daniel Grape, kandidatansvarig på rekryterings- och konsultbolaget Dfind IT.

– En annan trend är att fler företag väljer att anställa egen BI-kompetens i stället för att ta in konsulter. Sedan finns det många tjänster som växer kring beslutsstöd och som stöder BI-utvecklingen, som systemutveckling inom Dotnet och databasadministration.

För de bolag som arbetar mot företag märks den generella avmattningen på marknaden helt klart, medan efterfrågan ökar kraftigt inom organisationer som jobbar direkt mot konsumenter.

– Det är framför allt big data som driver utvecklingen.

Acando, som har drygt 100 BI-konsulter i dagsläget, är ett av de konsultbolag som växer inom beslutsstöd.

– I dagsläget ser vi ingen nedgång när det gäller konsultbehovet för beslutsstöd, trots en viss lågkonjunktur. Förra lågkonjunkturen ökade till och med efterfrågan, säger Magnus Björk, ansvarig för Acandos BI-verksamhet i sydvästra Sverige.

Beslutsstöd handlar inte bara om teknik utan också om att skapa styrkraft hos kunderna, vilket gör att de verkligen kan styra verksamheten utifrån strategi och målbild.


Sida 1 / 2

Innehållsförteckning