Därför är det bra att ha en analytisk bakgrund för att jobba med BI, anser han.

Du kan exempelvis ha jobbat som controller med ekonomistyrning och ekonomisk planering. Allra helst ska du ha bred kunskap inom databaser och strukturerade frågespråk som sql.

För att ringa in de roller som finns inom beslutsstöd lyfter Magnus Björk fram fyra områden: utveckling, projektledning, arkitektur och verksamhetsstyrning.

BI-utvecklare utvecklar och konfigurerar lösningen, det handlar både om integrering och visualisering av information. Arkitektens uppgift är att utforma själva lösningen utifrån verksamhetens kravbild. För en BI-projektledare är det oerhört viktigt att ha en god förståelse för utmaningarna med att få ihop informationen från olika källor.

– Många projekt misslyckas tyvärr för att arbetet med masterdata och informationskvalitet underskattas.

Den fjärde rollen är konsulter inom verksamhetsstyrning, vars uppgift är att definiera styrmodell och målbild och bryta ner företagets strategi i relevanta mätetal.

– Mätetalen utgör grunden när verksamhetens instrumentpanel och beslutsstöd utformas. Därför är det viktigt att även de som arbetar med verksamhetsstyrning har insikt i teknikens möjligheter och förutsättningar, tillägger Magnus Björk.

Efterfrågan på beslutsstöd var ganska spridd under våren. Flertalet aktörer fanns med på kundernas önskelista – något som stramats upp efter sommaren, förklarar Daniel Grape.

– Det är tydligt att det inte finns samma köpkraft längre och att det nu finns mer osäkerhet på marknaden. Tidigare valde kunder i större utsträckning leverantörer som Cognos och Teradata. I dag ser vi i stället att Microsofts BI-svit dominerar, men det finns även många som vill ha Oracle och Qlikview.

Den bilden delas av Magnus Björk.

– Just nu är Microsoft och Qlikview populära, medan trycket minskar på Cognos.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning