Christer Berg, omvärldsbevakare, Dataföreningen Kompetens
Christer Berg, omvärldsbevakare, Dataföreningen Kompetens
Positioneringsuppgifter, korttransaktioner och sociala medier är alla exempel på växande datakällor och ingår i trenden ”big data”, stora datamängder.

– Det skapas extrema mängder data ute på företagen och en ökande andel är ostrukturerade data. Här finns det mycket för beslutsstödskonsulter att göra. Både guldkorn och mönster går att hitta för de aktörer som vill ha bättre underlag för att fatta beslut. Därför gäller det att skaffa koll på relevant data och själva analysen av dem, konstaterar Christer Berg, omvärldsbevakare på Dataföreningen Kompetens.

Behovet av att analysera all data är stort. Enligt Gartner har 4,4 miljoner it-jobb skapats runtom i världen runt big data 2015, varav 1,9 miljoner i USA. Däremot blir det en utmaning att hitta tillräckligt med kompetens. Endast en tredjedel av dessa nya arbetstillfällen kommer tillsättas i brist på kompetens, spår Gartners researchansvarige Peter Sondergaard.

De mest efterfrågade yrkeskårerna i USA är data scientist, det vill säga dataanalytiker. Den titeln är klart på uppgång i Sverige också, liksom chefsanalytiker. Det är en ny karriärväg att gå inom beslutsstöd, förklarar Christer Berg.

Vad krävs för att bli dataanalytiker?
– För att lyckas ska du självklart ha en hyfsad systemvetenskaplig insikt, men framför allt måste du kunna statistik och omvärldsbevakning. Matematiker av olika slag passar väldigt väl in i den här rollen. Har du däremot systemvetarbakgrund är det lämpligt att komplettera med teoretiska kunskaper i statistik samt ny teknik som till exempel Hadoop, länkade data och ankarmodellering.