71 procent av totalt 1586 svarande i jobbsajten Stepstones undersökning tycker att det är viktigt att det företag de söker sig till tar ett aktivt samhällsansvar. Endast 5,7 procent ser det som oviktigt.

Störts tyngd vid frågan lägger arbetssökande som är födda på 90-talet. Bland dem uppger 75,8 procent att det är viktigt, mot 67,8 procent bland 70-talisterna.

Undersökningen genomfördes mellan juli och september i år. Urvalet bestod av aktiva/passiva arbetssökande i Stepstones egen databas. Födda 1950 och framåt.