Sök rekryterare

Sök rekryterare
 • eHälsomyndigheten2 jobb

  eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner.

 • Ekonomistyrningsverket2 jobb

  ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

 • Experis IT9 jobb

  Vi är specialiserade på att matcha kompetens mot behov inom IT-området och gör detta med en effektiv kombination av konsultlösningar och rekryteringsuppdrag under ett och samma tak.

 • FMV7 jobb

  Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik.

 • FOI1 jobb

  FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.

 • FRA1 jobb

  FRA har till uppdrag att bidra till att stärka informationssäkerheten inom samhällsviktig verksamhet i Sverige.

 • Försäkringskassan1 jobb

  Försäkringskassan IT arbetar med "hela kedjan" - från utveckling till produktion och förvaltning av IT-tjänster. Vi levererar IT-tjänster inom handläggning, administration och självbetjäning för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och andra partners.

 • Gant1 jobb

  GANT är ett företag som drivs an en enkel idé: att aldrig sluta lära oss nya saker.

 • Göteborgs Stad1 jobb

  Göteborgs stad är en kommun i Västra Götalands län i landskapen Västergötland och Bohuslän.

 • Handelsbanken1 jobb

  Handelsbanken är en fullsortimentsbank med verksamhet i fler än 20 länder och har i dag närmare 12 000 medarbetare. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna.