FRA

Sverige

Om FRA

FRA bidrar till att stärka skyddet genom att bland annat testa sårbarheten i IT-system eller genom att ge konkreta råd om hur informationssäkerheten kan förbättras i de berörda verksamheterna. Det kan till exempel handla om informationssäkerheten i statliga myndigheter eller inom kritisk infrastruktur. Arbetet riktar in sig på verksamheter som hanterar information som är känslig i ett nationellt säkerhetsperspektiv.

4 jobb med FRA

Prenumerera på jobb via e-post