Landstinget Västmanland

Om Landstinget Västmanland

Landstinget Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 6 000 anställda. Landstingets huvudupp-gift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Centrum för IT (CIT) en av landstingets centrumbildningar för landstingsgemensamma funktioner. Centrum för IT har i uppdrag att leverera tjänster inom IT inkluderat förvaltning av vård- och verksamhetssystem för landstingets olika verksamheter. I uppdraget ingår även att leda och genomföra centrala utvecklingsprojekt samt aktivt delta i det nationella IT - utvecklingsarbetet.
 

Centrum för IT har systematiskt arbetat med att förflytta organisationen från att vara en stuprörsorganisation till en kund- och funktionsfokuserad organisation med ett processinriktat arbetssätt. Som ett led i arbetet kommer en ny organisation att träda i kraft 2014-01-01. I denna finns fyra verksamhetsområden där Servicedesk är en. Inom verksamhetsområdet kommer det att finnas tre enheter, Användarnära IT, Helpdesk och Telefoni. Inom Centrum för IT arbetar vi med etablerade processer och metoder, t ex ITIL och PM3.

1 jobb med Landstinget Västmanland

Prenumerera på jobb via e-post