Telenor Inpli

Om Telenor Inpli

Telenor Inpli banner

Utan oss stannar vardagen

Telenor Inpli är resultatet av sammanslagningen mellan svenska Network Services och norska Datametrix. Vi bygger den digitala infrastrukturen som du behöver för att digitalisera, arbeta innovativt och skapa nya affärsmöjligheter.

Allting hänger ihop. Kittet som håller ihop hela rasket är samhällets infrastruktur. Vägarna som du kör på, elnätet, flygplatserna samt rören i marken. Allt det som vi tar för givet, men som aldrig får bli en självklarhet.

Förutom den fysiska infrastrukturen har samhället blivit alltmer beroende av en grundmur som vi inte kan skönja med blotta ögat, men som alltid är närvarande: den digitala verkligheten.

Utan det här fundamentet stannar arbetsplatserna, skolorna, tågen och alla och envars vardag upp.

Uppgiften som vi på Telenor Inpli har åtagit oss är att bygga den här digitala infrastrukturen. Vi levererar tjänsterna som får din vardag att fungera. Och vi förverkligar potentialen i ett väl fungerande och tryggt samhälle.

Vi tror på betydelsen av närhet i relationer, både när det gäller våra kunder och anställda. Vi inser värdet av kunskap och vi vet att framgångar i framtiden kommer att baseras på erfarenheter som vi har skaffat oss i projekt som vi redan har slutfört.  

2 jobb med Telenor Inpli