Young Professionals till IT Management Consulting – Governance & Organisation Stockholm

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 8 september 2016
Stängs
den 25 september 2016
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Är du vår nya stjärna som gillar att jobba i miljöer med snabba förändringar, utmanande arbetsuppgifter och grymma kollegor? Om JA, sök!

Från strategidefinition till förändring
IT Management Consulting är ett av Acandos fem affärsområden. Vi hjälper våra kunder att maximera sin verksamhetsnytta genom IT. Genom att kombinera både bred och djup kunskap inom IT med verksamhetsförståelse och förmåga att realisera hållbara förändringar kan vi stötta kunden i alla faser, från strategi till upphandling till implementering av en förändring i organisationen. Vår sammanlagda kompetens och erfarenhet är svåröverträffad, inte bara i Sverige utan även internationellt.

Vad gör vi inom Governance & Organization?
IT spelar en allt mer vital roll i alla organisationer, vilket resulterar i ett ökat engagemang från ledningen i IT-relaterade frågor och sätter ett högre fokus på kontroll av IT-verksamheten. I och med det har styrningen av IT blivit en allt mer betydande och avgörande faktor. Har du till exempel rätt organisationsstruktur, innehållande rätt kompetenser, för att exekvera på din strategi? Om inte kan det förklara ett vikande resultat eller bristande effekthemtagning på genomförda initiativ. Har du rätt verktyg i form av tjänster, processer, portföljhantering och ekonomisk styrning för att generera maximal nytta i den egna IT-verksamheten, samt mot övrig verksamhet? Detta är frågeställningar som vi inom Acando anser är nödvändiga att adressera för att lyckas med IT-styrning.

Inom IT Governance & Organisation stöttar vi våra kunder inom framförallt fem områden:

Organizational & Delivery Models
Detta innebär att arbeta med att optimera IT-verksamheten eller leveransmodellen för att bättre stödja verksamheten. Det kan handla om introduktion av roller och forum för att underlätta samverkan mellan IT och verksamheten, samt om framtagning av en helt ny organisationsdesign. Självklart hjälper vi även till med implementeringen.

Governance Frameworks
Inom IT-styrning finns ett stort antal etablerade ramverk och vi arbetar med ett flertal av dem, exempelvis COBIT, ITIL och PM3. Vi inför dock aldrig ramverk för sakens skull eller helt enligt skolboken, om det inte är efterfrågat av kunden. Vi eftersträvar unika kundanpassade införanden som stödjer kundens organisation på bästa möjliga sätt.

Service Orientation
Driv IT som en verksamhet och förbättra samverkan mellan IT och verksamhet genom tydliga och överenskomna IT-tjänster. Lättare sagt än gjort kan tyckas. Detta är ett stort område där vi jobbar med allt från att etablera en tjänsteorienterad organisation helt från grunden genom framtagande av tjänstemodell, strukturer, roller och arbetssätt till att vi arbetar med att stötta i dokumentation av tjänster eller införandet av ett tjänsteorienterat arbetssätt.

IT Economics
Inom detta område arbetar vi med att etablera ramverk för att följa upp och styra på kostnader genom hela ITs värdekedja, från slutkund till verksamhetstjänst till underliggande infrastruktur. Vi kan också göra insatser för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

Portfolio Management
Implementera portföljstyrning för att öka transparensen i portföljen och för att uppnå förståelse för kostnader, progress och värderealisering. Vi har ett väl beprövat ramverk som sträcker sig över Acandos samtliga verksamhetsområden. Genom det kan vi genomföra mognadsvärderingar för organisationer som snabbt vill få en uppfattning om var man står inom området. Vi driver även ett uppskattat nätverk inom portföljstyrning som består av intresserade med ansvar för portföljhantering i sina respektive organisationer.

Vem är du?

Vi söker dig som antingen är nyutexaminerad eller har upp till två års arbetslivserfarenhet. Du brinner för att jobba med människor och är en sann lagspelare. Du har ett intresse och är nyfiken på att förstå gränslandet mellan IT och verksamhet. Du vill göra skillnad på riktigt och är inte rädd för att kavla upp ärmarna och göra det som krävs för att nå slutmålet. Du vill gärna vara engagerad internt och jobba med verksamhetsutveckling; allt från rekrytering till att jobba med sälj.

Din profil;

  • Företrädesvis 0-2 års arbetslivserfarenhet från projektledning, försäljning, rådgivning eller finansområdet.
  • En examen i ekonomi eller teknik.
  • Ett starkt intresse för människor och konsultbranschen i helhet.
  • Självgående karaktär med stark ledarskapspotential och kommunikationsförmåga.
  • Skarp analytisk förmåga och en "kan göra" attityd, samt flexibel för snabba förändringar och ett högt tempo.
  • Hög ambition att alltid slå förväntningarna.
  • Flytande i svenska och engelska.

Vad erbjuder vi dig?

Acando IT Management Consulting – Governance & Organisation erbjuder dig möjligheten att komma in i en fas när det händer otroligt mycket inom vår organisation. Du kommer få vara en del av resan med ambition att göra dig till en nyckelspelare som ska bygga vidare vår kultur. Vi erbjuder dig att arbeta i intressanta och utmanande projekt samt ett stort nätverk av erfarna kollegor och intressanta kunder. Vi arbetar för en stark sammanhållning där du ges goda möjligheter att påverka din egen roll och situation.

Vi tillhandahåller en stark plattform för våra nyanställda som ger dig möjligheten att få en så bra resa som möjligt med oss genom utbildningar, kunskapsträffar, mingelträffar och tydliga utvecklingsplaner.

Vi jobbar aktivt med mångfald och jämställdhet, och vår företagskultur präglas av våra gemensamma värderingar; Modern Pioneers, Grounded Achievers, och Passionate Transformers.

Är du intresserad?

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Julia Lundgren på +46 73 035 31 48 alt. julia.lundgren@acando.com.

Sista ansökningsdatum, 2016-09-30. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vi ser gärna att du ansöker via ansökningsknappen i annonsen och ej via mail.

Varmt välkommen med din ansökan!