MTM rekryterar enhetschef Drift- och Systemutveckling

4 dagar kvar

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 9 september 2016
Stängs
den 2 oktober 2016
Ref:
MTM 2016/449
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en expansiv och modern myndighet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Vid MTM arbetar cirka 110 engagerade och kunniga medarbetare. Att arbeta på MTM innebär stimulerande arbetsuppgifter i en verksamhet som är viktig, framåtblickande och föränderlig. MTM erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera arbete och privatliv.

 

Om enheten Drift och Systemutveckling
Enheten för Drift och Systemutveckling är en del av avdelningen Utveckling och IT. Enheten ansvarar för IT-arbetsplats samt systemutveckling, förvaltning och drift av IT-system för produktion, lagring och distribution av tillgängliga medier.

Genom våra ambitioner att arbeta med moderna verktyg enligt agila metoder har vi skapat en dynamisk arbetsmiljö som resulterat i en stabil plattform av fantastiska digitala tjänster.

MTMs arbete med att nå fler användare med läsnedsättning ger oss kontinuerligt nya utvecklingsuppdrag och driver vårt arbete med ständiga förbättringar. MTM har valt att arbeta enligt pm3 för att säkerställa att IT och verksamhet har en gemensam målbild och handlingsplan avseende IT-förvaltning. På enheten arbetar idag ca 10 anställda och 5 konsulter.

Om befattningen
Chefer på MTM förväntas ha en helhetssyn och ta ansvar för hela myndigheten i syfte att tillgodose målgruppens behov. Som enhetschef för Drift och Systemutveckling ansvarar du för att enhetens arbetsprocesser utvecklas och fungerar effektivt gentemot den övriga verksamheten och externa leverantörer.

Din roll är att leda, motivera och inspirera dina medarbetare att omsätta uppdrag, idéer och förslag till handling och resultat. Du måste vara lyhörd för verksamhetens behov och kunna kombinera en stabil förvaltning med en dynamisk utveckling på ett naturligt sätt i arbetet.

I uppdraget ingår att
•organisera, leda, planera och följa upp enhetens verksamhet och arbete
•fördela arbetsuppgifter och säkerställa kompetensförsörjning och resurstillgång
•genomföra medarbetar- och lönesamtal
•upphandla och styra leverantörer
•planera, följa upp, och prognostisera budget
•följa den tekniska utvecklingen kring tillgängliga medier
•bevaka och säkerställa att lagar och förordningar samt MTMs interna riktlinjer och styrdokument som gäller för verksamheten följs

Som enhetschef vid MTM ingår du i myndighetens ledarforum. Du erbjuds stöd och utveckling i ditt ledarskap i form av myndighetens chefsprogram. Enhetschefen har personalansvar för ca 10 anställda och rapporterar till avdelningschef för Utveckling och IT.

Om dig
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom IT eller motsvarande. Du är en erfaren ledare med förmåga att bryta ner visioner till operativa mål och handlingsplaner. För att lyckas i rollen ser vi även att du har erfarenhet av att leda agila utvecklingsteam samt att du tidigare har haft ansvar för drift och utveckling av komplexa och verksamhetskritiska IT-system. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Det kan vara meriterande om du har erfarenhet av upphandling av IT-tjänster, kunskaper om ITIL, pm3 samt projektmetodik.

Som person är du strategisk, drivande och resultatinriktad. MTM är en myndighet i ständig förändring varför vi söker dig som får energi av att driva förändringsarbete. Som chef har du förmåga att kommunicera, delegera samt skapa ett positivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättning av befattningen.

Ansökan
Observera vänligen att ansökan görs enbart via MTMs hemsida på länken: http://mtm.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

MTM samarbetar i denna rekrytering med Experis, Manpower Group. Kontaktuppgifter: Lisa Lundeberg(lisa.lundeberg@se.experis.com) 08-452 33 67 samt Anna Arborelius (anna.arborelius@se.experis.com) 08-452 33 42.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid samt tillträde enligt överenskommelse.
Diarienummer: MTM 2016/449
Sista ansökningsdag: 2016-10-02.

Kontaktpersoner MTM
Ulrika Ekblad, HR-chef, 076-540 27 23, ulrika.ekblad@mtm.se
Nader Svärd, IT-chef, 076-540 27 75, nader.svard@mtm.se
Jens Chreisti, SACO, 08 580 02 736, jens.Chreisti@mtm.se