Gruppchef Övervakning och Drift

4 dagar kvar

Plats
Stockholm
Annonserat
den 16 september 2016
Stängs
den 5 oktober 2016
Anställningsform
Tillsvidare
Sysselsättning
Heltid

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,2 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter.

Vi gör pensioner enklare - för att alla ska kunna leva i nuet.Vill du arbeta med de senaste tekniska innovationerna och samtidigt göra en insats för samhället?
Pensionsmyndigheten är en myndighet som ligger i absolut framkant när det handlar om teknik och utveckling. Vårt mål är att vara Sveriges bästa IT- avdelning, senast år 2020.

Just nu är vi inne i ett intensivt utvecklings- och förändringsarbete och behöver förstärka vårt team. Det är ett arbete som ställer höga krav, men som också innebär gott om spännande utmaningar och möjligheter. Varje dag utvecklar och arbetar vi med innovativa tekniska lösningar för våra miljontals kunder runt om i landet. Som en del av vår IT-avdelning kommer du att verka i en miljö präglad av stort driv och hög ambitionsnivå. Idag är vi ca 270 medarbetare fördelade på fyra enheter som samarbetar gränsöverskridande med övriga interna avdelningar och stabsfunktioner.

Arbetsbeskrivning

Är du en nytänkande operativ ledare som även kan agera strategiskt?

Har du rätt motivation, bakgrund och egenskaper för den här chefsrollen inom IT så kan vi utlova utmaningar i en spännande miljö hos oss som är i den absoluta framkanten.

Du kommer arbeta på Drift och Infrastrukturenheten i en chefsposition, där uppdraget handlar om att leda arbetet inom gruppen Övervakning och Drift.
Gruppen är idag indelad i två huvudområden där ena delen är mer tekniskt inriktad och den andra mer inriktad på process och metod. Den mer tekniska delen består av tekniker som jobbar med daglig drift, övervakning, larmhantering samt åtgärdande av incidenter. Den andra delen består av de medarbetare som operativt jobbar i våra processer för t ex incident, problem, change och release. Gruppen ansvarar även för utveckling av processer och arbetssätt med stöd av metoder och ramverk. En viktig uppgift är också kommunikation med användare och externa parter. Grupperingen består idag av 13 anställda plus konsulter.

I ditt uppdrag ingår såväl operativa som strategiska uppgifter, som att leda och utveckla verksamheten enligt gällande planer och i linje med medarbetarnas kompetens och engagemang. Du kommer att ingå i ledningsgruppen och bidra i det strategiska arbetet för enheten Drift och Infrastruktur.
Vidare kommer du att leda förändringsarbetet och tydligt kommunicera vision, mål och värden till alla medarbetare. I din roll handlar det också om att skapa bra förutsättningar för en arbetsmiljö som underlättar delaktighet, ansvarstagande och engagemang. Som gruppchef kommer du att klargöra förväntningar, följa upp och ge feedback till var och en genom samtal och individuella målkontrakt. Här kommer din förmåga att motivera och uppmuntra dina medarbetare att utveckla den egna kompetensen, arbetet och organisationen, in i bilden.

Pensionsmyndigheten ligger i framkant med tekniska innovationer och vår IT-avdelning har en framskjuten plats inom myndigheten. Du kan se fram emot att arbeta i en dynamisk och omväxlande miljö, med kunniga och engagerade medarbetare.

Din arbetsplats är placerad i ljusa och trevliga lokaler centralt i Hornstull på Södermalm i Stockholm.

Utbildning och erfarenhet

Till den här rollen söker vi dig med:

  • Relevant akademisk utbildning
  • Flerårig erfarenhet som chef eller annan personalledande roll med ansvar för budget, prognos samt personalärenden så som rekrytering och lönesättning.
  • Erfarenhet och förmåga att leda en grupp med såväl hög teknisk kompetens som kompetens inom olika metoder och ramverk.
  • Erfarenhet av processorienterade organisationer, förändrings- och incidenthantering samt drift av produktionskritiska system.
  • Kunskaper om ramverk och metoder så som t ex ITIL, pm3, DevOps/Continous Delivery  

Egenskaper

Vi ser att du har ett situationsanpassat ledarskap utifrån en helhetssyn baserat på din förmåga att se hur olika delar bidrar till att skapa en fungerande helhet.
Att kunna se problemområden och komma med förslag på förändrings- och förbättringsåtgärder, ser vi som en del av din förmåga att skapa gynnsamma förutsättningar i arbetsmiljön.
Du äger en utvecklad känsla och förmåga för att kommunicera och samarbeta med din omgivning - både på ledningsnivå och med myndighetens övriga anställda.

Det är en förutsättning att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Övrigt

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer att genomföras innan anställning.  

För mer information

För mer information om tjänsten kontakta Lena Mahlberg tel. 010-454 20 40

Fackliga representanter: Maria Johansson tel. 010-454 36 43, SACO och Ann-Christine Jonsson tel. 010-454 28 54, ST.

Välkommen med din ansökan!