• Vilken typ av jobb letar du efter?
 • Vad vet du om företaget?
 • Varför vill du arbeta för vårt företag?
 • Varför intresserar våra produkter/tjänster dig?
 • Varför söker du just denna position?
 • Vilka andra tjänster har du tänkt att söka?
 • Hur skulle du vilja karaktärisera den tjänst du söker?
 • Varför har du valt att arbeta inom IT/teknik-branschen?
 • Hur är dina färdigheter och kvalifikationer relaterade till det jobb du söker?
 • Vad tror du att du kommer tycka bäst, respektive sämst, om när det gäller den tjänst du söker?
 • Vad är din styrka, respektive svaghet?
 • Under vilken typ av ledning fungerar du bäst?
 • Vad betyder ett lagarbete för dig?
 • Är du stresskänslig?
 • Vad tycker du om att arbeta övertid?
 • Kan du tänka dig att resa mycket för jobbets räkning?
 • Kan du tänka dig att flytta?
 • Vad har du för lönekrav?
 • När kan du börja?
 • Beskriv ditt nuvarande jobb och de ansvarsområden du har.
 • Beskriv hur din nuvarande arbetsgivare driver sitt företag och hur marknaden för företaget ser ut.
 • Vad har du lärt dig under dina tidigare anställningar?
 • Vilken av dina tidigare anställningar har du tyckt bäst om? Varför då?
 • Med vilken ny teknologi, och med vilka projekt, har du arbetat?
 • Vad har du gjort under din karriär som visar att du har förmågan att ta initiativ?
 • Vad är det bästa du har åstadkommit hittills?
 • Vilket är det svåraste beslut du fattat?
 • När fick du ditt senaste lönelyft?
 • Förklara varför du hade så hög frånvaro under din senaste anställning.
 • Varför söker du ett nytt arbete?
 • Varför slutade du på ditt förra jobb?
 • Varför har du inte hittat ett nytt arbete tidigare?
 • Berätta lite om dig själv.
 • Var ser du dig själv om fem år?
 • Vad har du för fritidsintressen?
 • Är du gift? Har du, eller tänker du, skaffa barn?
 • Planerar du att forsätta, eller börja, studera?