De manliga civilingenjörsstudenterna siktar på en lön på 29 514 kronor och lägger sig därmed högre än både ekonomistuderande, högskoleingenjörer, data/it-studenter i löneanspråk. De kvinnliga civilingenjörsstudenterna har något lägre förväntningar – de siktar på 28 294 kronor, det vill säga 1220 kronor mindre.

Det framgår av Företagsbarometern där 14000 studenter från svenska högskolor och universitet tillfrågats om förväntningar på arbetsliv och ingångslön efter avslutat utbildning.

Data- och it-studerande har något lägre lönekrav. Männen anger att de vill ha 27 759 kronor i ingångslön, vilket är 1500 kronor mer än deras kvinnliga kollegor hoppas på.

Störst skillnad i löneförväntningar är det mellan företagsekonomerna. De manliga studenterna anser att de borde få en ingångslön på 28 454 kronor mot 26 135 kronor bland de kvinnliga studenterna, vilket ger en skillnad på 2319 kronor.

Skillnader i studenternas förväntningar på ingångslön:

Studieinriktning Män Kvinnor Skillnad
Ekonomi 28 454 26 135 2 319
Högskoleingenjör 27185 25 576 1 610
Data/IT 27759 26 259 1 500
Civilingenjör 29514 28 294 1 220

Källa: Företagsbarometern, Universum