Allmänna användarvillkor

Copyright

För allt material på IDG Sveriges webbplats gäller copyright IDG,
International Data Group AB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk.
Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från IDG.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

 

Om IDG

Våra webbplatser, nyhetsbrev och communities ägs och drivs av IDG, International Data Group AB, Karlbergsvägen 77, 106 78 Stockholm.

IDG följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL) och cookie-lagen, som finns för att skydda din integritet. Vi är medlemmar av Swedma och följer deras regler och rekommendationer, se även www.swedma,se. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Om du beställer material, produkter eller information lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana beställningar.
När du besöker webbplatser, nyhetsbrev och communities, och när du hämtar material, registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen, nyhetsbrevet eller communityn som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev, webbplatser och communities registreras detta, därmed kan du bli kontaktad av IDG-koncernen. Läs mer nedan under stycket Cookies.

Våra webbplatser, nyhetsbrev och communities innehåller länkar till andra webbplatser. IDG ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.

Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi skall kunna utföra beställd tjänst. Du kan ändra dina personuppgifter och annan information på sidan för medlemsinställningar. 


Cookies

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. 

Varför använder vi cookies?
IDG.se-nätverket nyttjar cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att välja redaktionellt och kommersiellt material för varje besökare (s.k. personalisering), bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, komma ihåg val av textstorlek på sajten, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på IDG:s olika sajter och mobila plattformar.

Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och antalet besökare för våra interna statistiksystem, åt vår leverantör av ett externt sådant samt åt våra annonsörer.

Hur stänger jag av cookies?
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på IDG.se begränsas (se stycket Varför använder vi cookies ovan).

Har du fler frågor om IDG-nätverkets användande av cookies kan du höra av dig till personuppgifter@idg.se.

 

Personuppgifter

IDG:s kund- och medlemsregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och medlemsuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från företag inom IDG-koncernen eller tredje part godkänd av IDG-koncernen. För att ändra dina uppgifter besöker du sidan för hantering av
medlemsuppgifter på respektive sajt, eller skickar ett mejl till
personuppgifter@idg.se.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma
att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av IDG, till exempel i samband med tryck och distribution. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal och hanteras alltid av IDG-koncernen och dess godkända partners. Med modern informationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, sms, mms, med mera.
IDG har en personuppgiftsansvarig.
Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning, detta gäller såväl IDG-koncernen som våra godkända partners. De behandlas under trygga former och med tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring. Uppgifterna skyddas mot otillåten ändring,
spridning eller tillgång till uppgifterna.
Som kund/medlem/användare kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran till: PUL-Ansvarig, IDG
AB, 106 78 Stockholm. Genom att acceptera reglerna samtycker kunden/medlemmen/användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument. IDG lagrar dina uppgifter i upp till tre år.
IDG är medlem i branschorganisationen SWEDMA och följer därmed deras regler. Medlemskapet är en kvalitetsstämpel. För ytterligare och fördjupad information se www.swedma.se.  


Anmälda medlemsuppgifter

Uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna använda våra webbsajter, appar, nyhetsbrev med mera och dess funktioner på återkommande basis samt erhålla tjänster och erbjudanden från IDG eller av tredje part godkänd av IDG.
Du får inte lämna ut ditt användarnamn och lösenord till person som ej har rätt att göra beställning för din räkning. Du ska i övrigt iaktta största omsorg så att dina medlemsuppgifter ej röjs för obehöriga eftersom du är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från ditt medlemskonto. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.
Vissa tjänster sker i samarbete med externa leverantörer och kan i dessa fall innebära att dina uppgifter för IDGs medlemskonto ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner.
Om du glömt ditt lösenord kan du återställa det med hjälp av en funktion som finns i anslutning till inloggningsfälten.


Borttagande av medlemsuppgifter

Skicka ett e-postmeddelande till personuppgifter@idg.se om du vill att dina personuppgifter skall tas bort. På många av våra digitala tjänster finns det även möjlighet att ändra eller radera medlemsuppgifter på sidan för dina personliga inställningar. Se respektive tjänst för mer information. Du kan också få uppgift om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss på ovanstående adress.  


Vett och etikett samt ordningsregler för diskussionsforum och bloggar

Som medlem på IDG är du välkommen att delta i våra diskussionsforum, till exempel artikelforum, Eforum och bloggar. Här gäller dock vissa regler.

Vi accepterar inte meddelanden eller hänvisningar till uppgifter som uppvigling, piratkopiering, hets mot folkgrupp, pornografi, olaga våldsskildringar, förtal, personangrepp och kommersiella annonser/inlägg. Dessutom får det inte förekomma material som inkräktar på annans rättigheter, till exempel upphovsrättsligt skyddat material eller annans skyddade varumärke, firma eller annat kännetecken utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Du får inte efterlysa sådant material. Massutskick (spamning) är inte heller tillåtet.

Vårda språket. Förolämpningar, könsglosor och svordomar hör inte hemma här.

IDG förbehåller sig rätten att ta del av meddelanden som skickas och avlägsna de som innehåller otillåten eller stötande information. Alla IDGs forum har moderatorer som är ansvariga för skötseln och innehållet av dessa. De har IDGs tillåtelse att agera å våra vägnar. Skulle du vara missnöjd med hur en moderator agerar är du välkommen att meddela oss dina synpunkter.

Om du bryter mot ovan nämnt eller struntar i att följa våra råd riskerar du att bli avstängd.

All information eller allt material som du skickar till vår webbplats kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och som IDGs egendom. Emellertid finns funktionen "Redigera inlägg", vilken ger dig rätten att ändra i dina egna inlägg.

IDG förbehåller sig även rätten att kunna använda inlägg i våra diskussionsforum vid publicering i IDGs olika publikationer, både i tryck och på webben.  


Ansvar

IDG arbetar enligt gällande etiska regler (publiceringsregler, yrkesregler, regler för redaktionell reklam) för press, radio och tv. Vi strävar efter att hålla informationen på vår webbplats så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi kan inte ta något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att någon vidtar åtgärder med ledning av information på vår webbplats. Därför sker användningen av länkar på egen risk. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar. Om du skulle hitta en icke-fungerande länk är vi tacksamma om Du meddelar oss på vår e-postadress idg.se@idg.se.

IDG fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll.

Ansvarig utgivare
Information om ansvariga utgivare för IDG:s olika varumärken finns på respektive varumärkes sajt.
Utgivarskap för publiceringar på internet regleras av grundlagen för yttrandefrihet och ansvarig utgivare registreras hos Radio- och TV-verket. Förlagschef på IDG är Fredrik Agrén.

För att få tillstånd att använda material som publicerats på IDGs webbplats vänder du dig till respektive tidnings chefredaktör eller de andra tjänsternas ansvariga redaktörer.  


Programvara

Det går att hämta program, buggfixar, servicepack och dylikt från IDGs webbplats. Användning av något av dessa program regleras enligt det eventuella licensavtal som medföljer programmen.

IDG friskriver sig allt garantiansvar för programmen, inklusive garantiansvar för dess lämplighet samt garanti avseende äganderätt och att intrång inte sker i annans eventuella rättigheter.