Sök rekryterare

Sök rekryterare
 • Skandikon

 • Skatteverket

  Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

 • Skolverket

  Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

 • Socialstyrelsen

 • Sodexo AB1 jobb

  Sodexo erbjuder ett brett utbud av tjänster för en bättre livskvalitet i vardagen för alla som tar del av vår service.

 • Sogeti Sverige AB97 jobb

  Sogeti är ett av Sveriges största IT-konsultföretag med 1 150 IT-ess, verksamma på 21 kontor runt om i landet. Globalt är vi 20 000 medarbetare och finns i 15 länder.

 • Solid Försäkring1 jobb

 • Språkservice Sverige AB2 jobb

 • Stockholms Hamnar

 • Stockholms Läns Landsting1 jobb

  Landstingets huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.