Scania IT

Sverige

Om Scania IT

Fakta om Scania
Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 41 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon.

Om Scania IT
Eftersom de komplexa lastbilssystemen hela tiden är under utveckling, förutsätter vår framgång smarta IT-lösningar. Därför är IT-organisationen en integrerad del av företagets kärnverksamhet. De flesta av Scanias IT-funktioner är samlade i Södertälje och här finns det globala ansvaret för utveckling, drift och support. Vi har även IT-verksamhet i anslutning till våra produktionsanläggningar över hela världen. Vårt fokus är att stötta verksamhetens olika behov vilket kräver en organisation med både bred och djup kompetens.

Vår huvuduppgift är att utveckla våra system både för produkten och verksamheten men även att förvalta administrativa system och säkerställa driften. Detta innebär ett uppdrag som ständigt förändras och kräver hög kompetens och flexibilitet. Vår målsättning är att fortsätta ligga i framkant och erbjuda en hög servicenivå för att effektivisera Scanias verksamhet. Kreativitet och engagemang är egenskaper som uppskattas och här har du möjlighet att skapa ett stort kontaktnät, fördjupa dina kunskaper och bidra till framtidens IT-lösningar.

Typiska IT-roller på Scania är exempelvis: Arkitekt inom hårdvara, mjukvara, integrations- och lösningsarkitektur, Projektledare, Produkt - och tjänsteansvarig, Systemutvecklare, Testledare, Teknisk specialist, IT-tekniker, Förvaltningsledare och Kundansvarig.

Välkommen till oss!

Läs mer om Scania IT: http://karriar.scania.com/arbetsomraden/it/

Scania IT 2014

27 jobb med Scania IT

Prenumerera på jobb via e-post
Prenumerera på jobb via e-post