Polismyndigheten

Sverige

Om Polismyndigheten

Var med och utveckla polisens IT-system!

Polisens it-avdelning har cirka 800 anställda. Avdelningen består av sex enheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen. It-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla it-tjänster till hela Polismyndigheten. I uppdraget ingår också att samverka i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter inom landet, främst genom det så kallade RIF-samarbetet (rättsväsendets informationsförsörjning) samt att aktivt bidra till det rättsvårdande arbetet inom EU.

Profilbild

3 jobb med Polismyndigheten

Prenumerera på jobb via e-post