Läkemedelsverket

Om Läkemedelsverket

Vår uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Läkemedelsverket är en av de ledande myndigheterna inom EU och arbetar tillsammans med övriga EU-myndigheter för att driva och utveckla den europeiska produktkontrollen.

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet
och vår verksamhet är i huvudsak avgiftsfinansierad. Hos oss arbetar ungefär 750 personer, främst farmaceuter och läkare.

1 jobb med Läkemedelsverket