Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Om Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Under 2013 beställer Stockholms läns landsting vård för cirka 49 miljarder kronor. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag är att ta reda på hur behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i länet ser ut. Utifrån det behovet beställer förvaltningen den vård och tandvård som behövs samt följer upp vårdens resultat och kvalitet.

Syftet med uppföljningarna är att säkerställa att vårdgivare, som tecknar avtal med Stockholms läns landsting, levererar den vård som länets invånare behöver.

1 jobb med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen