SMHI

Om SMHI

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet under Miljödepartementet. Vi ser hela samhället som våra ”kunder”; privatpersoner, myndigheter, politiker, forskare och företag.

Väder och vatten går över alla gränser och vi har omfattande samarbeten med både svenska myndigheter och internationella organisationer och forskare.

Vårt uppdrag är också att genom affärsverksamhet serva näringslivet med branschanpassade tjänster. Det kan handla om exempelvis energibranschen, massmedia och transportsektorn.

1 jobb med SMHI