Landstinget Sörmland

Om Landstinget Sörmland

Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har landstinget även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Landstinget står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet.

2 jobb med Landstinget Sörmland