IT-mästaren

Om IT-mästaren

Vår affärsidé är att erbjuda högkvalitativa outsourcade IT-drifttjänster till företag och organisationer. Det gör vi genom att en rad tjänster - från helhetstjänsten Total Outsourcing, där du betalar ett fast pris per användare och månad och kommer åt dina program oavsett plats, till smalare IT-drifttjänster/molntjänster som exempelvis Onlinebackup eller Dedikerad server.

Vår vision är att vara förstahandsvalet för företag och organisationer i Norden som vill outsourca sin IT-drift.

2 jobb med IT-mästaren