FOI

Om FOI

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Att FOI är uppdragsfinansierat innebär att vi prissätter och säljer våra tjänster på marknaden. 14 procent av våra intäkter kommer från regeringen i form av anslag (2012). 

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?