Sandvik

Om Sandvik

Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom fem affärsområden med ansvar för forskning och utveckling (FoU), produktion och försäljning av sina respektive produkter.

2 jobb med Sandvik