PTS

Om PTS

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation innefattar telekommunikationer, it och radio.

PTS har fyra övergripande mål:

  • långsiktig konsumentnytta
  • långsiktigt hållbar konkurrens
  • effektivt resursutnyttjande och 
  • säker kommunikation.

1 jobb med PTS