Boxhill Executive

Om Boxhill Executive

Rekrytering och headhunting av chefer och ledare.

Att en Chefs eller Ledarrekrytering blir lyckad får enormt stora positiva konsekvenser. I vår värld är ”good enough” inte tillräckligt bra. Därför sätter vi oss i förarsätet och tar aktivt kontakt med de personer som vi bedömer ha potential att bli framgångsrika i den roll vi rekryterar till.

Det optimala chefsnätverket

Boxhills ambition är att erbjuda det optimala nätverket för att hitta de Ledare som hjälper just er organisation att nå era mål och visioner. Vårt Chefsnätverk är ett strategiskt uppbyggt, ständigt växande och aktuellt nätverk av högpresterande ledare och chefer. Vi söker aktivt upp framgångsrika ledare som besitter kompetenser som är eftertraktade hos våra kunder.

Erfarenhet av ledarskap 

Boxhills Executive-konsulter har egen erfarenhet av ledarskap. Vi är utbildade i ledarskapsteori , coaching och personbedömning. Vi har gedigen erfarenhet och god förmåga att bedöma ledare. I rekryteringsprocesser används verktyg som står på god vetenskaplig grund.

Välkommen att läsa mer om oss på www.boxhillexecutive.se

 

1 jobb med Boxhill Executive